Полимерни торбички – най – често задавани въпроси

Знаете, от 1-ви октомври влезе в сила закон, който ни задължава да плащаме торбичките, в които слагаме покупките си. Всички ние като потребители сме напълно против да заплащаме по 35 стотинки за тези торбички. Какво е накарало управляващите да наложат толкова безсмислен закон, само може да се питаме. Първото, за което можем да се досетим е, че по този начин хората ще престанат да ги купуват, следователно ще престанат и да ги изхвърлят. Всички ние знаем, че един от основните проблеми е замърсяването, а те са главните замърсители. Освен, че се разграждат  много бавно, те отделят и отровни вещества в природата.

Хората почнаха да се интересуват какво представляват торбичките и се появиха множество въпроси, на които ще дадем отговор.

Какво точно е полимерната торбичка? Това е торбичка, с която се пазарува и е направена от полимерни материали.

Какво е продуктова такса? Според последния въведен закон, това е такса, която е необходимо да бъде заплатена след закупуването на продукти, след чиято употреба се замърсява природата.

Кои заплаща тази такса? Това са лицата, които произвеждат или внасят у нас тези торбички.

Оказва ли значение размерът на торбичката при заплащането на таксата? Няма значение каква е големината на торбичката, таксата е една и съща. Тя се плаща за тобички, които са направени от полимерни материали. Крайният потребител плаща определена цена за тези торбички, като в нея е включена и самата продуктова такса.

Има ли торбички, за които не се заплащат такса? Да, има такива, но те трябва да отговарят на няколко изисквания едновремено: трябва размерите на торбичката да са минимум 390 мм / 490 мм; трябва да бъде отбелязано на български език кой е производителя, седалище на фирмата и трябва да има надпис, че торбичката не е за еднократно използване; или има надпис, че торбичката е био разградима.

Има ли определени  документи, които трябва да се попълнят, удостоверяващи, че е заплатена по – горе споменатата такса? Да, чрез тези платежни документи първо доставчиците доказват, че фирмата производил е легална, че е заплатила определените данъци за производството на торбичката; Второ, производителите на територията на нашата страна попълват месечна справка, с която отчитат броят, направени такива торбички и изчислената от тях такса. Тези месечни справки трябва да се съхраняват от производителите на торбички поне пет години и при проверка от страна на съответните органи да се представят. По този начин се доказва, че производителят извършва дейността си напълно законно.

Продуктовата такса само за торбички, които са пуснати след 1-ви октомври ли е? Не, всички полимерни торбички, пуснати на пазара, които не отговарят на по – горните изисквания се подлагат на продуктовата такса. Ако техният производител не е заплатил таксата, то тя се заплаща от дистрибуторите или от лицата, които я предлагат на пазара.

Има ли разлика при заплащането на таксата, ако торбичките са внос? Ако торбичките са произведени извън Европейския съюз, се доплащат и допълнителни данъци.

Ако производителят на полимерни торбички ги пласира единствено на външния пазар, нужно ли е да запплати продуктова такса? Не, при дейност, свързана извън територията на нашата страна не се заплащат такси.

Rate this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *