Най – честите замърсители на въздуха в градска среда

Всички ние знаем, че в по – големите градове, поради огромния брой транспортни средства, въздухът е по – замърсен от обикновено. Въпреки че, непекъснато се правят изследвания на качеството му и ни уверявят, че всичко е в норма, ние сами усещаме, че това далеч не е така.Замърсения въздух от колите

За  съжаление, няма переспектива положението да се подобри, но да се влоши – винаги има как. Даже се очаква да се случи именно това. Според последните социологически проучвания броят на транспортните средства в страната се увеличава и вместо  семейство да си закупува по един автомобил, често се случва да са два. Няма ограничения според закона за притежанието на повече автомобили, стига собственикът да си плаща данъците и таксите. Положението още повече се влошава и от факта, че у нас се срещат предимно стари коли, внесени като втора ръка от чужбина. И докато в развитите страни хората се мъчат да се отърват от автомобилите, които са използвани повече от пет години, то ние ги изкупуваме масово.

Най – честият замърсител на въздуха е въглеродният окис. Източниците на веществото са предимно транспортните средства, топлоцентралите и промишлеността. Над 70% от количеството идва именно от изгорените автомобилни газове. Въглеродният окис е изключително опасен за за кръвта, тък като се свързва много по – бързо с хемоглобина, отколкото кислорода. Прекомерното му вдишване може да доведе до задух и кислородна недостатъчност, което пък  може да причини редица нарушения в дихателната и кръвоносната система.

Следва бензенът. Във въздуха се съдържат ниски нива на бензен, идващи от изгорени газове, тютюниев дим, промишлен дим, след производството на лекарства, бои, лепила и много други. Веществото е сериозно отровно и затова се търсят негови алтернативи. Много бързо се разгражда в мазнини и ако попадне в организма на човек, количеството му в кръвта бързо нараства, като може да причини нарушения в кръвоносната система. Именно той е сред главните причини за развиването на страшни и неличими болести като левкимия, безплодие, болести свързани със сърдечно – съдовата система, половите хормони и други. Има и специален закон, който забранява употребата на бензен, ако количеството му надвишава 0,1% от теглото на хранителната стока. И за ваше учудване, храните, съдържат веществото не са никак малко, най – познатите от тях са леща, боб, плодове, кафе, билки, месо.

На трето място е серения диоксид. Източниците на неговото изпускане в атмосферата са промишлеността, енергетиката, индустрията и всички други, съдържащи повече количество сяра. Веществото може да бъде причинител на респириторни заболявания, проблеми с дишането, сърдечни проблеми и други. Серния диоксид има отношение и към киселинните дъждове, които са вредни, тъй като влошават състоянието на питейната вода и оказват негативно влияние върху посевите.

Следващи, но не и на последно място са праховите частици. Те са много вредни за човешкия организъм. В големите градове проблемът е застрашителен, тъй като старите машини са причината за увеличаването на праха. Освен това,  той служи като капак за изхвърлените от автомобилите вредни изгорели газове. Праховите частици предизвикват дразнения и чувствителност при хората с хронични заболявания, ако количеството на праховите частици е голямо могат да доведат до редица белодробни заболявания.

Rate this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *