Услуги

Фирмата предлага следните услуги:

  1. Изкупува метални отпадъци;
  2. Изкупува коли за скрап;
  3. Рециклиране и обработка на металните отпадъци.

Рециклирането е процес, при който отпадъците се преработват по начин, по който се произвежда суровина, която може да бъде използвана за производство на нови продукти. Процесът на рециклиране намира все по – широко приложение, тъй като допринася за спестяване на необработените суровини, но и намалява количествата отпадъци и замърсяването на природата. Главна роля за правилното и пълното рециклиране играе основно технологиите и техниките, които се използват.

Правят се проекти за все повече нови и модернизирани машини, които да отговарят на основното изискване – да бъдат екологично чисти и да поемат максимално количество отпадъци. И дори да бъдат изградени идеалните машини за рециклиране основен проблем остава финансирането на тези проекти. Във време на криза дори екологичното излиза скъпо и то доста повече. Затова за да се реализира пълното рециклиране на металните и неметалните отпадъци ще бъдат отнети много средства и години.