Рециклиране на старите коли

Повечето хора си представят този процес като нещо изключително лесно и бързо, но това далеч не е така. Първата стъпка към рециклирането едва ли можете да се досетите коя е – получаването на лиценз за извършването на тази дейност. Без него не можем да бъдем сигурни, че рециклирането ще е ползотворно и ще бъде реализирано по необходимия за целта начин.Колите трябва да се рециклират
След като старият автомобил бъде предаден, той се транспортира до специализирана площадка на която ще бъде временно, и там се извършват всички необходими първоначални процедури по неговата обработка. Съществуват четири фази за рециклиране на непотребните моторни средства.
Първият включва издаване на разрешителни за рециклиране, които са необходими за по-нататъчния процес когато ще се спира стария автомобил от движение.
Вторият се състои от премахване на всякакъв вид течности от автомобила. Такива течности са спирачна течност на спирачките, моторно и трансмисионно масло от двигателя, антифриза които използвате зимата и др. Премахва се също така и акумулаторът, а частите, които могат да предизвикат експлозия, при определени условия се обезвреждат. Горивото се източва със специална помпа за тази цел. Различните видове течности се разпределят в приспособени за тази цел съдове и се съхраняват или рециклират в съответните за това заводи. Използва се специална техника за тяхното отделяне с идеята да се намали замърсяване на околната среда. Третият е премахването на гумите на колата, които са сред необходимите за рециклиране отпадъци. Отстраняват се веществата от климатичните инсталации. Разглобяват се детайлите, съдържащи тежките метали, които причиняват много сериозни замърсявания, като олово, кадмий и хром. Такива метали най-често може да видите в основните части на всяко превозно средство. При извършването на демонтажа всичките части, които може би ще бъдат използвани отново един ден, се отделят. Четвъртият включва транспортиране на останалите части на автомобила за по – нататъчна обработка в съответните заводи за финно нарязване на скрап, където останалите части от съответния отпадък се нарязват и разпределят. Пластмаси, метали и хартия се използват наотново и така се пести от нов материал.
Старите коли намират и ново приложение като стават един от основените източници на авточасти втора употреба. Преди започване на нарязването и рециклирането на ненужните коли, внимателно се оглеждат и се премахва всяка една част, която може да се използват наново. Те се премахват, изпитват се и се съхраняват или се препродават на добри търговци, частни лица или автосервизи.
Останалата част от колата се подлага на физична и химична обработка, за да се получи разделяне на металните от неметалните отпадъци. Отделянето на черните и цветните метали става чрез магнитна сепарация. Това е последното действие за рециклиране преди остатъците от автомобила да бъдат предадени за следваща употреба.
Рециклирането е полезна и уникална възможност за опазвазване на околната среда, тъй като благодарение на него се намалява нуждата от използване на нови ограничени природни ресурси за различните видове производства. Според проучванията и изследванията се
очаква до десет години България да рециклира около 50 процента от отпадъците си, свързани с бита. Тенденцията е да се увеличи броя на даваните стари и излезли от употреба превозни средства за скрап и рециклиране. Освен чисто екологосъобразна страна тези действия ще имат и финансовите резултати. Очакват се около 2 – 3 млрд. евро икономическа изгода от предаването на на отпадъчните материали. Парите ще бъдат използвани за подобряване състоянието на околната страна, но и за изграждане на нови площи, напълно подходящи за изграждане на рециклиращи заводи и комбинати.

Rate this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *