Мястото на България при рециклирането на отпадъци

Един от големите проблеми на нашия век е глобалното замърсяване. Въпреки знанието, че хвърлянето на битовите отпадъци, където ни е удобно не е никак удачно, хората изобщо не искат да се откажат от своя навик. Добре, че са екозащитниците отвреме навреме да вдигат малко шум, за да ни запознаят с все по – задълбочаващите се проблеми на околната среда. Засега най – доброто решение, което е взето именно за справянето на проблема е измислянето на процеса рециклиране. Това е метод на преработка на вече използвани суровини, като изходния продукт са нови материали, готови за следващо използване. Развитите страни бързо проучиха и реализираха проекта и засега ефекта е налице. У нас обаче полежението е коренно различно. Докато в другите страни рециклирането на битовите отпадъци е задължение на самата държава, тук такова почти липсва. Единствените неща, които могат да бъдат рециклирани са старите ви коли в складовете за скрап. Понеже са частни и специализирани за преработка главно на метали и пластмаса, не могат да поемат рециклирането на тонове всякакъв боклук. Държавните депа за преработката на отпадъците са толкова малко, че тяхната дейност е почти нулева на фона на тоновете боклук, които се изхвърлят всеки ден.

Според последните европейски изследвания България се нарежда на предпоследно място в преработването на отпадъците си, като след нас е само Гърция. Докато ние нямаме още дори достатъчно изградени депа за боклука, някои чужди страни отдавна са минали на специализирани системи за управление наизхвърляните боклуци. За тези, които не знаят депата са най – ниското стъпало при преработката на отпадъците. У нас се срещат предимно нерегламентирани сметища, които „красят” крайградските райони и определено не са любимата гледка на гражданите.

Държавите, които също не са се справили добре с изискванията относно битовите отпадъци са Кипър, Гърция, Италия, Литва, Латвия, Словакия, Чешката република, Естония, Малта и Румъния. Основните проблеми са липса на каквато и да е политика за управление на боклука, липса на системи за преработка на изхвърляните отпадъци. Предпочитано решение на проблема от изброените страни е заравянето на боклука или неговото изгаряне. Всъщност това изобщо не е решение, тъй като по първия начин просто се замаскира положението, а при втория допълнително се влошава, защото се изхвърлят в атмосферата отровни газове.

Страните отличници са Дания, Германия, Австрия, Нидерландия, Белгия и Швеция. Те са инвестирали в специализирани системи за събиране и обработване на отпадъците, освен това само около пет процента от боклука се събира в депа. Тези страни продължават да влагат средства в подобряване на състоянието на околната среда.

Rate this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *